बच्चालाई दूध नख्वाउँने आमा र सट्टामा ख्वाउने वस्तु बिक्रि गर्नेलाई कार्वाही गर्ने यस्तो छ कानून

2018-01-06 17:03

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : स्तनपानको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु लगायत बाल आहारको बिक्री वितरणलाई नियमित गरी बच्चाहरुको लागि सुरक्षित एवं पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बनेको हो ।
यसरी तल पढ्नुहोस्

    Comment Here!


सम्बन्धित समाचार